Sport op Basisscholen

In de zomer van 2010 kwamen collega Anita Bakker (Sport Fryslân),  Jan Willem Klompsma (De Friesland Zorgverzekeraar) en ondergetekende in een telefonische brainstromsessie met het plan om een structurele kwaliteitsimpuls te geven aan het bewegingsonderwijs in Friesland. Dit door de vakleerkracht bewegingsonderwijs weer terug te krijgen op het basisscholen.

Na onderzoek bleek slechts 7% van de Friese basisschoolkinderen les te krijgen van een vakdocent bewegingsonderwijs en zelfs 1/3 van de gymlessen in Friesland wordt verzorgd door een groepsleerkracht die hiervoor geen bevoegdheid had. Tijd voor actie dus!

Nadat het idee was geland bij Sport Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar is het plan heel serieus opgepakt. De noodzakelijke financiële middelen zijn beschikbaar gesteld en met vele mensen hebben we ons idee kunnen omzetten in een concreet plan, “Sport op Basisscholen”

Het is de bedoeling dat eind 2012 31 vakleerkrachten bewegingsonderwijs zijn aangesteld. Deze vakspecialisten zullen niet alleen gymlessen verzorgen, maar ook de huidige groepsleerkrachten ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van de gymlessen.

Op 1 maart hebben we met alle partners die betrokken zijn geweest in de ontwikkeling van het concept ‘Sport op Basisscholen’ een manifest wereldkundig gemaakt in een persbijeenkomst op basisschool het Slingertouw te Heerenveen. Zie hier het manifest en een radiofragment op Omroep Fryslân.

Nu het idee is uitgewerkt in een concreet plan en de wereld bekend is met het initiatief Sport op Basisscholen is het zaak om er nu voor te gaan zorgen dat er in iedere gemeente een vakleerkracht werkzaam is volgens het principe van ‘Sport op Basisscholen’. Genoeg werk te doen dus!

Blijf op de hoogte van het hele project via Sport Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *